Posts

Afbeelding
1 september
filmpjes start schooljaar directie en leerkracht

Welkom op onze school  directie


Welkom in de klas jufWelkom

Afbeelding
Welkom in het derde leerjaar!!We geven er samen een lap op.Juf Virginia